سکه ۵ تومانی جایگزین اسکناس ۵ هزار تومانی

رئیس کل بانک مرکزی در مجلس: ۸ میلیارد اسکناس در کشور وجود دارد که ۵ میلیارد آن زیر ۲ هزار تومان است. از دو تا ۵ سال صفرهای پول کشورمان حذف خواهد شد و مطمئنیم هیچ تاثیری در تورم ندارد.