بازگشته - The Revenant 2015

سینمایی - بازگشته یا از گور برخاسته - The Revenant 2015 -یک گروه شکارچی است که در قرن نوزدهم به شکار می‌روند اما یکی از اعضای گروه (لئوناردو دی‌کاپریو) (Leonardo DiCaprio) توسط یک خرس گریزلی دریده می‌شود. او مورد سرقت قرار می‌گیرد و رها می‌شود تا بمیرد، اما به سختی موفق می‌شود در مقابل تمامی سختی‌ها مقاومت کند و نجات پیدا می‌کند. پس از نجات پیدا کردن، عازم یک سفر خطرناک می‌شود تا انتقامش را از کسانی که به او خیانت کرده‌اند بگیرد…… - Gap.im/nama66