تازه ترین خبرها از واکسن ایرانی کرونا

امروز و فردا ۳ و ۴ داوطلب را کاندید تزریق خواهیم کرد و اگر مراحل به خوبی پیس برود ۷ نفر دیگر را وارد مطالعه خواهیم کرد