اوضاع ویروس کرونا همچنان در وضعیت هشدار است

اوضاع کرونایی در کشور همچنان در وضعیت هشدار قرار دارد و شلوغی و عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی بی داد می‌کند.