دانلود مستند ببرهای در حال ظهور Tigers on the Rise 2024

خلاصه داستان : دانلود مستند ببرهای در حال ظهور Tigers on the Rise 2024: جمعیت ببرها در هند به طور قابل توجهی افزایش یافته است، به طوری که این حیوانات از قلمروهای جنگلی خود به مناطق مسکونی مجاور نیز قدم میگذارند. این امر نشاندهنده موفقیت چشمگیر تلاشهای حفاظتی برای احیای این گونه نمادین است...