چرا آمریکا ، سپاه را ؛ تحریم کرد ؟

در این ویدئو ، با استناد به اظهارات
رئیس آمریکایی FATF ، مشاهده خواهید کرد ، که علّت قرار دادن سپاه ،
در فهرست گروه های تروریستی ،
تلاش های این نهاد ، در دور زدن تحریم های ضدّ ایرانی آمریکا بوده است .