دیرین دیرین-نایلون - کلیپ طنز

آقا من عاشق این انیمیشنم.....میشه لطفا دوستش داشته باشید؟!و لطفا نایلون کمتری هم مصرف کنید؟!
متشکرم...بیتا

دیرین دیرین

کلیپ طنز , کلیپ فان , خنده بازار , خنده دار , طنز