لحظه شهادت پرسنل دریابانی قشم حین تعقیب و گریز

خبرگزاری میزان-حین تعقیب و گریز دریایی قایق شهید «اصغر سالارپور» از پرسنل دریابانی قشم توسط قایق اسکورت قاچاقچیان به اسکله برخورد می‌کند و بعد از سقوط در آب های خلیج فارس زیر گرفته می شود.