ارور ماشین ظرفشویی مجیک

ارور f8 ماشین ظرفشویی مجیک، ما در این بخش می خواهیم این خطا و نحوه رفع آن را به شما آموزش دهیم.

ارور f8 ماشین ظرفشویی مجیک
ماشین ظرفشویی مجیک
علل ایجاد ارور f8 ظرفشویی مجیک
علل ایجاد ارور f8 ظرفشویی مجیک، این ارور مربوط به اتصال کوتاه در ماشین ظرفشویی مجیک می باشد. قطعات و ایراد هایی که در این ارور دخیل اند عبارتند از:

اتصال کوتاه در برد ماشین ظرفشویی
مشکل در سیم کشی دستگاه
اتصال کوتاه یکی از قطعات
error dishwasher bosch

چگونگی برطرف کردن ارور f8 ماشین ظرفشویی مجیک
چگونگی برطرف کردن ارور f8 ماشین ظرفشویی مجیک را به طور کامل توضیح می دهیم.

1.اتصال کوتاه در برد ماشین ظرفشویی در موارد که یکی از قطعات سازنده مانند ایسی یا مقاومت دستگاه دچار مشکل شده باشد.

بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود.

2.مشکل در سیم کشی دستگاه در صورت اتصالی که معمولا در نقاطی مانند زیر درب ماشین ظرفشویی که متحرک می باشد، اتفاق می افتد.

3 .اتصال کوتاه یکی از قطعات ماشین ظرفشویی زمانی که قطعات مانند جت پمپ یا پمپ تخلیه و یا قطعات 220 ولت اتصالی کند.

کلیه قطعات 220 ولت باید به صورت مجزا تست اهمی شود.

اهم المنت در حدود 25 اهم می باشد.

مقاومت پمپ تخلیه در حدود 250 اهم می باشد.

اهم جت پمپ با توجه به مدل متفاوت است و نبایدصفر یا بی نهایت باشد.

مقاومت شیر برقی یا اکوا استاپ دستگاه در حدود 4 کیلو اهم می باشد.

در صورت نیاز به اطلاع کلیه ارور مقاله پایین مطالعه فرمایید.
https://dishwashercity.com/%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1-f8-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%b8%d8%b1%d9%81%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%ac%db%8c%da%a9/