فرمانروایان مقدس 1

انیمیشن فرمانروایان مقدس 1 - به کارگردانی امیرمحمد دهستانی - ق 1 و 2 و 3 - داستان‌های بنی‌اسرائیل - روایتی از آغاز فرمانروانی پیامبران و اولیا در قوم یهود می باشد که با پیامبری و هدایت حضرت سموئیل آغاز و با وفات حضرت سلیمان پایان می یابد .