سختی گیر دیگ بخار

سختی گیر آب دیگ بخار وظیفه کنترل کیفیت آب ورودی بداخل دیگ بخار را بر عهده دارد، بعلت انجام فرآیند تبخیر و تولید بخار توسط دیگ، سختی گیر یا رسوب زدایی آب ورودی، بسیار مهم است. دیگ بخار بعنوان یکی از تجهیزات مهم صنعتی،عملیات تولید بخار برای مصارف مختلف صنعت و برخی از سیستمهای تاسیسات را بعهده دارد. بویلر یا دیگ آبگرم فلزی بستری جهت تبادل حرارت بین آب و آتش فراهم می‌سازد.
جهت اطلاعات بیشتر ، مشاوره و خرید تماس حاصل فرمایید
"سختی گیر دیگ بخار"
شماره تماس شرکت 02165570363