مستند Dynasties قسمت 3 - شیر

سلسله‌ها ( Dynasties ): یک مجموعه مستند بریتانیایی است که بر پنج گونه در معرض خطر از جمله شامپانزه، پنگوئن امپراطور، شیر، ببر و سگ وحشی آفریقایی تمرکز دارد. این مجموعه توسط شبکه بی‌بی‌سی تولید شده و مجری آن دیوید اتنبرو است. قسمت سوم شیر: در قسمت سوم رهبر گروهی از شیرها را نشان می‌دهد که حال باید برای بقای خودش نبرد کند.