برای ساختن یک زندان به دو نفر نیاز هست

????ریشه احساسات منفی که باعث می‌شود کسی متوسل به سرزنش دیگران و گرفتار خشم و رنجش گردد، بترسد و دچار تردید، غبطه و حسادت شود، ناتوانی در بخشودن دیگران است که به شیوه‌های مختلف به ما آسیب می‌رساند.

چگونه دیگران را ببخشیم؟
برای خواندن این مقاله روی لینک کلیک کنید.

https://pxo.me/mHJQW