قرقاول لیدی

برای خرید این نژآد از قرقاول به وبسایت سعیدمارکت مراجعه نمایید.
همچنین برای آموزش استارت شغل پرورش قرقاول با 6 میلیون و کسب درآمد سالانه بالای 100 میلیون بر روی آموزش پرورش قرقاول کلیک نمایید.