سیستم یکپارچه مالی میزان با رویکرد ERP

داشتن یک بانک اطلاعاتی منسجم که زیر سیستم های مالی شرکتها را در بربگیرد با کارکرد ساده و محیطی که تعامل راحت و خوبی با کاربر داشته باشد دقدقه اکثر مدیران کسب و کار و مدیران مالی شرکتهاست.
شرکت داده کاوان پارس با ارائه سیستم یکپارچه مالی میزان با قیمت مناسب این دقدقه را حل نموده است.

مشاهده اطلاعات کامل :

سیستم یکپارچه میزان

شرکت داده کاوان پارس ( نرم افزار میزان )