ویدئوی حل تشریحی استعداد تحصیلی ویژه دکتری

ویدئوی حل تشریحی استعداد تحصیلی ویژه دکتری
مدرس: آقای ایمان جمشیدی
این ویدئو و بقیه ویدئوهای حل تشریحی استعداد تحصیلی را میتوانید از سایت هیپوفیز خریداری نمایید.
Hypophys.org
هیپوفیز، اولین تولید کننده ویدئوهای آموزشی اختصاصی علوم پزشکی!