ویزای شینگن | چگونه ویزای شینگن بگیرم ؟

ویزای شینگن برای کسانی که بخواهند به 26 کشور عضو پیمان شینگن وارد شوند و شرایط آن را داشته باشند صادر می شود. قابل ذکر است که ویزای کشورهای رومانی، کرواسی، قبرس و بلغارستان با تابعیت از ویزای شینگن صادر می شود. ویزای شینگن در حالت کلی به 3 نوع تقسیم میشود. راهنمایی جامع اخذ ویزای شینگن در : http://kojavisa.ir/