اجرای حرکات نمایشی «پنج حیوان» ووشو در برنامه «شب ویژه» عید بهار شبکه سی جی تی اِن چین

اجرای حرکات نمایشی «پنج حیوان» ووشو در برنامه «شب ویژه» عید بهار شبکه سی جی تی اِن چین