پرسنل اداره سوم

مستند پرسنل اداره سوم - کارگردان: ایمان گودرزی - محصول 1397 - روایتی از زندگی یک شکنجه گر ساواک است که در اداره سوم ضد خرابکاری ساواک فعالیت داشته و حالا بعد از 40 سال به ایران برمی گردد و با تلاش های تیم پرسنل اداره سوم قانع می شود در این مستند حضور یابد و با کسانی که خودش شکنجه کرده روبه رو شود. - https://eitaa.com/enqlab / https://Gap.im/enqelab