انواع سفارش تولید محتوا صوتی تصویری ویدئویی

در این ویدئو انواع انواع سفارش تولید محتوا صوتی تصویری ویدئوییسفارش تولید محتوا صوتی، تصویری و ویدیویی را بطور مختصر توضیح داده ایم.
باید خلاق‌ترین عضو گروهتان را انتخاب کنید و موضوعات مدنظر را برای ارائه مقاله یا انواع فرمت‌هایی که بالا اشاره شد، در اختیارش قرار داده شود و محتوایی بی نظیر را خلق کند. بعد از چندین ماه نوبت به ارزیابی مقالات نوشته شده توسط شخص می‌پردازیم که نتیجه کارش را ارزابی کنیم.