جاسازی حرفه‌ای طلا در زودپز

ماموران پلیس فرودگاه شهر کالیکوت در ایالت کرالای هند از یک مسافر که از عربستان سعودی به این شهر آمده بود ۷۰۰ گرم طلا کشف کردند.