فرش کاشان 700 شانه افشان گیلدا رنگ فیلی

فرش کاشان 700 شانه نقشه افشان گیلدا فیلی
فرش 700شانه طرح افشان گیلدا فیلی تراکم 2550 با رنگ امیزی ترک از تولیدات جدید فرش کاشان
کیفیت بافت عالی نخ 100% اکرولیک
تمام مشخصات فرش شامل تراکم و شانه بروی فرش بافت شده است.
طرح افشان گیلدا علاوه بر رنگ فیلی که مشاهده میکنید در رنگ سرمه ای نیز بافت می شود.
مشخصات فرش 700 شانه نقشه افشان گیلدا فیلی
700 شانه
تراکم 2550 اصلی
کیفیت نخ عالی
بافت با نخ 100% اکرولیک
بدون پرزدهی
ضد حساسیت
متراژ فرش کاشان طرح افشان گیلدا فیلی
فرش کاشان مدل افشان گیلدا فیلی با متراژ های 12متری (3*4)9 متری (2.5*3.5) و 6 متری (2*3) بافت میشود.
این فرش به دلیل فروش زیاد طبق سفارش مشتریان امکان بافت قالیچه هم دارا می باشد.

فرش نقشه افشان گیلدا فیلی نقشه سنتی و مدرن فرش ماشینی میباشد.
فرش افشان گیلدا فیلی رنگ