ده نکته که درباره کرونا باید بدانید

در صورت ابتلای به کرونا، چه کارهایی باید انجام بدیم؟ ده نکته طلایی که هنگام ابتلا به بیماری کرونا باید رعایت کنید.