کارگاه آموزش ترجمه

در آستانه آغاز ثبت‌نام هشتمین دوره کارگاه ترجمه ادبی از برخی شرکت‌کنندگان دوره‌های پیشین خواستیم تا از تجربه‌‌ی حضورشان در این دوره‌ها بگویند.
به خود می‌بالیم که امروز نام بسیاری از شرکت‌کنندگان این دوره‌ها روی جلد آثار ترجمه شده از زبان‌های مختلف توسط دانش‌پژوهان دوره‌های موسسه اوسان می‌درخشد.
در این راه همراهیِ اصغر نوری؛ مترجم، نمایشنامه‌نویس، کارگردان تئاتر و مدرس دانشگاه که نام "استاد" به راستی شایسته اوست برای ما مایه مباهات است.
http://osanschool.ir