آموزش ایلوستریتور در آموزشگاه عصرنخبگان - ترسیم استوانه سه بعدی

چگونه اشکال هندسی مانند مربع، دایره، استوانه و ... را به اشکال سه بعدی تبدیل کنیم ؟
فیلم آموزش کشیدن استوانه سه بعدی در ایلوستریتور توسط خانم زارعی در آموزشگاه عصرنخبگان تهیه و منتشر شده است. شما میتوانید جهت مشاهده کامل فیلم و سایر آموزش های رایگان عصرنخبگان به نشانی زیر مراجعه نمایید.

"کشیدن اشکال سه بعدی در ایلوستریتور"