مستند Dynasties قسمت 4 - سگ وحشی آفریقایی

سلسله‌ها ( Dynasties ): یک مجموعه مستند بریتانیایی است که بر پنج گونه در معرض خطر از جمله شامپانزه، پنگوئن امپراطور، شیر، ببر و سگ وحشی آفریقایی تمرکز دارد. این مجموعه توسط شبکه بی‌بی‌سی تولید شده و مجری آن دیوید اتنبرو است. قسمت چهارم سگ وحشی آفریقایی: در قسمت چهارم رهبر گروه بزرگی از سگهای وحشی آفریقایی که رفته رفته در حال پیر شدن است. او دیگر کم‌کم قدرتش را برای حفظ صلح در گروه از دست می‌دهد. او در نهایت با یکی از سگهای گله وارد نبردی می‌شود و سگ دیگر قصد دارد که سلسله این رهبر را برای همیشه به زیر بکشد.