دولت، ایران را به چین فروخته است؟!

این روزها بحث قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین نقل محافل سیاسی شده و واکنش های حاشیه ای فراوانی را هم به همراه داشته، خیلی ها این قرارداد را مشابه قراردادهای دوره قاجاریه عنوان کردند و گفتند که دولت، ایران را به چین فروخته است!__به راستی ماجرای این قرارداد چیست؟ در این ویدئو جزئیات تازه ای را درباره این قرارداد خواهید دید.