رودخانه بسیار دیدنی در کشور چین

آبشار «هوکو» بزرگ‌ترین آبشار «خوانگ خه» (به معنی رودخانه زرد) است که پس از «یانگ تسه» بلندترین رود کشور چین و بسیار دیدنی و خروشان است.