آموزش کاشت ناخن پا : مرحله سوم : مواد گذاری - نیل آکادمی

در آموزش کاشت ناخن پا مرحله موادگذاری هیچ تفاوتی با موادگذاری ناخن دست ندارد و مراحل موادگذاری مانند ناخن دست انجام می شود که به شرح زیر است:

سطح صدف ناخن را به ضد قارچ و پرایمر آغشته کنید.
مواد گذاری را از خط فرمر آغاز کنید و مراحل را مانند ویدیو پیش بروید.
سعی کنید در مرحله موادگذاری فرم درست بغل و بالای ناخن را ایجاد کنید.
سعی کنید لایه مواد خیلی ضخیم و یا خیلی نازک نباشد در هر دو حالت احتمال هواگرفتگی کاشت و ایجاد قارچ بالا می رود.
دقت در مرحله مواد گذاری و ایجاد سطح هموار باعث کوتاه شدن مرحله سوهان کشی می شود.
آموزش کاشت ناخن پا
https://academy-nail.com/foot-nail-implant-training/

آموزش رایگان کاشت ناخن
https://academy-nail.com/learning-of-nail-implanting

نیل آکادمی
https://academy-nail.com

تماس بگیرید:
۰۲۱-۶۶۷۴۱۱۷۸ | ۰۹۱۲۷۶۰۴۴۹۲