کارتون بره ناقلا / خروپف با صدای بلند

در این قسمت کارتون بره ناقلا خروپف شیرلی باعث می شود گوسفندان دیگر نتوانند بخوابند ، تنها راه برای داشتن ارامش گوسفندان این است که شیرلی را از گروه بیرون بیاورد.