آموزش باریستا خاص

آموزشگاه آشپزی آشپزشو قنادشو ارائه دهنده انواع دوره های آموزش آشپزی می باشد.
از جمله این دوره ها می توان به آموزش باریستا اشاره نمود.
آموزشگاه های زیادی آموزش باریستا دارند اما آموزش ترندهای جذاب آن و خاص آن در آموزشگاه آشپزشو قنادشو به نشانی www.ashpazsho.ir حاصل می شود.