لباس بیمارستانی

انواع مختلفی از لباس‌ بیمارستانی، برای بیمارانی که به بیمارستان مراجعه می‌کنند یا برای پزشکان، پرستاران و سایر پرسنلی که در بیمارستان ها فعالیت می‌کنند، وجود دارد.
https://paadra.com/product/%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c/
از میان انواع لباس بیمارستانی می توان به این موارد اشاره کرد:
کاور جسد: برای قرار دادن جسد در سردخانه و انتقال آن استفاده می شود.
گان: معمولا ست گان، کلاه و شلوار برای بیمار، جراح یا کادر درمان بیمارستان استفاده می‌شود.
شان: برای جداکردن محل جراحی از سایر قسمت‌های بدن بیمار یا قراردادن ابزار اتاق عمل به‌کارمی‌رود. شان دو نوع است ساده و پرفوره دار. شان هم ممکن است یکبار مصرف یا پارچه ای باشد.
کلاه: معمولاً هم بیمار و هم جراح از کلاه استفاده می کنند. جمع کردن موها در کلاه باعث می شود تا آلودگی منتقل نشود
کاورهای پزشکی: شامل کاور آستین، کاور کفش، روبالشی و پیشبند (پیشبندها اکثراً در دندان پزشکی استفاده می شوند.)