معرفی Dashboard و shortcut های گوگل آنالیتیکس

گوگل آنالیتیکس دارای دو ویژگی به نام های Shortcut و Dashboard بوده که کار شما را برای مدیریت این ابزار تجزیه و تحلیل ساده تر می کند.

اطلاعات کامل تر را در پایگاه دانش جی ادز بخوانید:
https://g-ads.com/introduction-to-dashboards/