فیلم آموزش تری دی مکس - قسمت چهارم

در این قسمت از آموزش تری دی مکس آریا تهران در این قسمت شما با extrude در تری دی مکس آشنا می شوید و یاد می گیرید که چطور می توان اشکال دو بعدی ساخته شده را به سه بعدی تبدیل نمود.

مشاهده بیشتر: آموزش تری دی مکس