فلسفه سیاه پوش شدن از اول محرم

علی اکبر رائفی پور در خصوص چرایی سیاه پوش شدن مساجد، هیئات، خیابان‌ها و... از ابتدای ماه محرم، توضیح می‌دهد.