تاج گل دو طبقه تسلیت با تم سفید

تاج گل دو طبقه تسلیت با تم سفید
شماره تماس ایران 24/7 : 09026637172
این تاج گل مجلل دوطبقه به واسطه طرح خاص و ارتفاع بلندی که دارد،از هر زاویه ای در دیدرس میباشد.

جزئیات تاج گل تسلیت دو طبقه :
ارتفاع این تاج گل 210cm میباشد
استفاده از گل های رز، لیلیوم ، انتریوم
استفاده از پایه های چوبی و فلزی
نصب متن روی استند گل متناسب با سلیقه شما
ارسال تاج گل به محل مورد نظر شما در ساعت مقرر
https://anguor.com/p/%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%da%af%d9%84-%d8%af%d9%88-%d8%b7%d8%a8%d9%82%d9%87/