سایبان خیمه ای کافه رستوران-سقف خیمه ای فودکورت-فروش سقف خیمه ای حیاط رستوران-سایبان خیمه ای تالار-زیباترین سقف خیمه ای پیتزا فروشی

شرکت سازه چادری غشا
09380039391
حقانی
از معتبر ترین شرکت های پیشگام در ارائه زیباترین ایدههای سقف سایبان مدرن چادری جهت هرنوع فضای کاربری با سابقه ای درخشان میباشد که تا کنون پروژه های متعدد بی نظیری را با بهره گیری از تکنولوژی غشاء پیش تنیده پلی استری با رویه PVC دارای لایه انتی UV برعهده داشته است.