موش ها در طول یکسال چند موش به دنیا می آورند؟

زاد و ولد در موش ها بسیار زیاد است به طوری که اگر یک جفت موش نر و ماده در خانه شما وجود داشته باشد و نتوانید آن ها را مهار کنید بعد از یک سال تعداد موش ها می تواند به پانزده هزار موش برسد! و این یک فاجعه است! موش ها می توانند در هر سال به طور مکرر و حدود 8 بار، باردار شده و در هر دوره بین 6 تا 12 بچه موش به دنیا می آورند. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.mousekiller.ir مراجعه کرده و یا با شماره های 09145562020 - 04432251817 تماس حاصل فرمایید.