نصب و راه اندازی تله پرامپتر استودیویی

تله پرامپتر شرکت ساعت | 02166591625 |www.saatco.ir
تله پرامپتر استودیویی یا T21M11 ابزاری است که در استودیوها به منظور نمایش متن (متن نما) جلوی دوربین استفاده می شود. بدین ترتیب گوینده های تلویزیونی دیگر نیاز به حفظ متن نیستند. در این ویدئو چگونگی نصب تله پرامپتر را می آموزیم.