بزرگترین منبع ویتامین دی D و نشانه های کمبود آن

بزرگترین منبع ویتامین دی نور خورشید است که به آن ویتامین خورشیدی نیز می گویند هشتاد تا نود درصد این ویتامین توسط خورشید تامین می شود محافظ از پوست تقویت سیستم ایمنی بدن محافظ از کبد و کلیه ها و...