بیت دلنوشت

????New Beat
???? @FastRecord (studio)
بيت زيبا به سبك دلنوشت تهيه شده در استوديو #فست_ركورد به آهنگسازي سجادسرچ جهت فروش به اشتراك گزاشتيم
زين پس هر چند روز يك بيت جديد اشتراك ميزاريم
جهت خريد به دايركت مراجعه كنيد !!!
@ّFastrecord