غیب شدن اجسام با استفاده از هوش مصنوعی

به تازگی یک نوع الگوریتم جدید به نام Flow-edge Guided Video Completion توسط شرکت فیس‌بوک و ویرجینیا تِک معرفی شده است که علاوه بر حذف اجسام مختلف، فضای اطراف اجسام را گسترش و حتی پر می‌کند.
در گذشته روش‌های مشابه برای این کار وجود داشت، اما این الگوریتم که با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته کنترل می‌شود، بهتر از دیگر روش‌ها عمل می‌کند.