مار کبرا خطرناک تر است یا افعی؟ | سم قوی برای دفع انواع مار

درصد کشنده بوده و خطرناک بودن مارها به ترکیبات موجود در زهر آن ها و مقدار زهر تزریق شده به بدن برمیگردد. برخی سموم بر سیستم عصبی تاثیر میگذارند و برخی دیگر بر سیستم تنفسی و گردش خون! اما در هر صورت مارهای سمی با وجود تفاوت در ترکیبات زهرشان برای انسان ها خطرناک و کشنده به حساب می آیند. خرید سموم مهلک برای مارها برای دفع آسان آن ها فقط در میهن سم : 09145562020 _ 04432251817 _ www.mihansam.com _