بازدید سرزده آیت الله رییسی از دادسرا و دادگاه انقلاب سمنان

گفتگوی آیت الله رییسی با متهمان و محکومان مواد مخدر