سختی گیر استخر

کاربرد سختی گیر آب استخر http://makhzanesazeh.ir/fa/page/28
دلیل اصلی وجود این مرحله در سیستم های آب استخر های صنعتی و کشاورزی این است که هنگام بالا و پایین شدن دمای آب در خطوط و تجهیزات باعث می شود املاح موجود در آب دردیواره های استخر رسوب کنند و موجب کاهش میزان تبادل حرارت شود.در استفاده از سختی گیر آب استخر توصیه می شودکه قبل از ورود به آب استخر از فیلتر شنی استفاده شود. این باعث می شود در این مرحله فلزات سنگین و مواد معلق موجود در آب جدا می شوند.