گیم پلی Immortals Fenyx Rising

بازی Immortals Fenyx Rising قرار است در سوم دسامبر یعنی سیزدهم آذرماه تقریبا برای تمامی پلتفرمها عرضه شود.