سه گام برای داشتن پوستی صاف و تمیز

سه گام مهم برای داشتم پوستی صاف و تمیز :

1- پاک کردن پوست با استفاده از سرم بایودرما که دارای پاک کنندگی قوی می باشد.

2- سفت و محک کردن چوست و بستن منافذ بزرگ پوست صورت

3- مرطوب کنندگی و آبرسان قوی با سرم بایودرما

سه مورد فوق از اثرات و ویژگی های مهم سرم بایودرما می باشد.