ترفندی جالب برای اینکه درب موادغذایی دوباره ببندیم!

اینکار رو برای بسته بندی حبوبات و ماکارونی و قند و شکر و بقیه مواد غذایی میتونید انجام بدید