کتاب صوتی مشتری اتوماتیک

در اقتصاد کنونی، آبونمان شدن رواج گستره ای پیدا کرده است.
این مسئله از سرویس های موسیقی و فیلم و مطبوعات گرفته، تا حتی خواروبار و وسایل روزمره راحتی را شامل می شود.
جان واریلو در کتاب مشتری اتوماتیک فرصتی را برای تضمین عمر شرکت شما معرفی می کند : پیدا کردن و حفظ کردن مشتریان اتوماتیک.
بهترین مزیت این روش آنست که فرقی ندارد در چه صنعتی و با چه ابعادی فعالیت می کنید، تقریبا همه کسب و کارها می توانند مشتری اتوماتیک پیدا کرده و جذب کنند.

پس برای اطلاع از این مفهوم، به علاوه ی :
مهارت یافتن در روانشناسی فروش آبونمان
کاهش میزان لغو آبونمان
آشنایی با اصول اولیه اماری اندازه گیری سلامت کسب و کارتان

این کتاب را تهیه کنید.

با صدای :
مهیار ستاری

لینک خرید:
https://b2n.ir/JWAutomaticCustomer
جهت تهیه این اثر و سایر اثار کسب و کار و موفقیت/ رواشناسی و رشد فردی:
www.rasabook.com