اتاق تمیز

مشتریان‌ گرامی
هلدینگ بزرگ اندیشگران جامع صنعت ایرانیان ، با به کارگیری صنعت، ایده و اندیشه ای نوین و پویا ،
در راستای خدمات رسانی ویژه ، با فعالیت گسترده و جامع به منظور رسیدن به اهداف بلند والای خود در ساخت و تامین تجهیزات کارخانجات داروسازی ، ساخت و تامین تجهیزات اتاق تمیز ، ساخت خطوط تولید کارخانجات و .... ، آماده بهترین مشاوره و خدمات رسانی به مشتریان عزیز میباشد .

برای ارتباط با شرکت اندیشگران جامع صنعت ایرانیان با
۰۹۳۵۲۲۶۷۳۹۶
۰۹۱۲۲۲۶۷۳۹۶
تلفن دفتر کرج:
026-34308535 
دفتر تهران :
22954192
تماس حاصل نمایید. ما همچنان پاسخگو و همراه شماییم.
سایت : https://ajsico.com"اتاق تمیز"